Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły: mgr Marek Mindziak